• Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Despre noi

Platforma EUvoluntar a fost dezvoltată în cadrul proiectului „Viitor la cheie – prima cameră” coordonat de către Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare (contract POCU/738/4/20/136355) alături de alți 2 parteneri, Asociația Start pentru Performanță și Asociația Vis Juventum.

Despre proiect

Proiectul „Viitor la cheie – prima cameră” vizează creșterea accesului la servicii de calitate în rândul copiilor și tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție a copiilor și a tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copiilor, ca formă de sprijin în procesul de tranziție la momentul părăsirii mediului instituționalizat. 

Acest proiect are ca scop creșterea numărului de tineri independenți care atunci când părăsesc sistemul instituționalizat dețin abilități pentru o viață independentă și competențele necesare incluziunii sociale sustenabile.

Platforma EUvoluntar are la bază un program de voluntariat dezvoltat să implice comunitatea, instituțiile publice relevante și alți actori sociali relevanți în asigurarea serviciilor integrate destinate copiilor și tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție a copiilor și a tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copiilor, ca o măsură de responsabilitate socială.

 

Despre parteneriat

Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare a fost înființată în anul 2010 având ca membrii persoane cu experiență în mediul academic, în formare profesională, în cercetare, în crearea de metodologii de lucru în asistență socială și în implementarea de proiecte cu finanțare externă. Asociația desfășoară activități de cercetare științifică fundamentală și experimentală, diseminarea și publicare a rezultatelor, organizează simpozioane, conferințe, întâlniri de lucru, etc., desfășoară activități de instruire, formare continuă, reconversie profesională și implementează activități pentru punerea în valoare a potențialului material și uman local.

https://www.accf.ro/ 

Asociația Vis Juventum își desfășoară activitatea în scopul promovării voluntariatului și a cetățeniei active și în scopul luptei pentru îndepărtarea discriminării și încurajarea bunelor relații inter-umane și inter-etnice, prin organizarea de proiecte sociale și culturale, cu obiectivul de a utiliza resursele membrilor si voluntarilor în participarea la rezolvarea problemelor cu care se confruntă societatea românească.

http://visjuventum.eu/ 

Asociația Start pentru Performanță urmărește cunoașterea problemelor sociale ale comunității și implicarea în soluționarea acestora, contribuind la incluziunea socială a tuturor cetățenilor prin promovarea de activități, programe și proiecte și promovarea lecțiilor de bune practici în domeniul social, inclusiv la nivel transnațional.

https://performanta.ro/