• Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Ghid pentru implementarea unui program de voluntariat

Ghid pentru implementarea unui program de voluntariat

Acest Ghid pentru implementarea unui program de voluntariat a fost dezvoltat ca o resursă utilă pentru organizațiile/instituțiile care sunt la început de drum în lansarea de proiecte de voluntariat, oferind informații despre toate etapele care trebuie parcurse și despre obligațiile și drepturile care reies din Legea nr.78/2014 privind reglementarea activitaţii de voluntariat în România.

https://euvoluntar.ro/files/userfiles/Ghid_pentru_implementarea_unui_program_de_voluntariat.pdf