• Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Strategia UE pentru tineret

Strategia UE pentru tineret

Strategia UE pentru tineret reprezintă cadrul pentru cooperarea în domeniul politicii UE pentru tineret pentru perioada 2019-2027, pe baza Rezoluției Consiliului din 26 noiembrie 2018. Cooperarea de la nivelul UE în privința tinerilor va valorifica în cel mai înalt grad potențialul politicii de tineret. Aceasta stimulează participarea tinerilor la viața democratică și sprijină implicarea socială și angajamentul civic, urmărind să garanteze că toți tinerii dispun de resursele necesare pentru a participa la viața societății.

Vezi aici cele 11 obiective europene pentru tineret