• Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Studiu privind lecțiile de bune practici la nivel național și European în ceea ce privește serviciile sociale destinate copiilor și tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție a copiilor și/sau a tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copiilor

Studiu privind lecțiile de bune practici la nivel național și European în ceea ce privește serviciile sociale destinate copiilor și tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție a copiilor și/sau a tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copiilor

Acest raport conține un set de bune practici și recomandări pentru dezvoltarea unei intervenții orientată spre achiziția de competențe pentru o viață independentă, precum și incluziunea socială a copiilor și tinerilor care urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție a copiilor și/sau a tinerilor care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copiilor. 

https://euvoluntar.ro/files/userfiles/Studiu_de_bune_practici_de_incluziune_social_a_copiilor_i_tinerilor_din_sistemul_de_protectie.pdf